НОВИНИ

Научна конференция с международно участие

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ -ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ“

И ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА

5 декември 2023 г.

София

Официално откриване - видео 1видео 2                      Награждаване                         Още

На събитието бяха отправени поздравителни адреси:

от Министъра на Земеделието г-н Кирил Вътев, - МЗХ.pdf, от Заместник министъра на Земеделието и храните г-н Георги Тошев, от Председателя на ССА, проф. д-р Виолета Божанова, от Изпълнителния Директор на Национална Асоциацията на зърнопроизводителите – г-жа Наталия Шукадарова, - НАЗ.pdf, от г-н Евгений Орашъков, Председател на УС на Българска Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи - БАСЗЗ.pdf и проф. д-р Георги Желев, Директор на Институт за Космически изследвания и технологии, БАН.


Научна конференция с международно участие

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ -ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ“

И ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА

5 и 6 декември 2022 г.

София


Поздравителен адрес от проф. дн И. Атанасова • Поздравителен адрес от Министъра на земеделието • Почетни гости


Откриване на нова лаборатория по елементен анализ ICP-OES към Централна лаборатория - 15.10.2020 г.


XXIX Международна научна конференция за млади учени и докторант - 12.06.2020 г.

Научна сесия с международно участие 2019

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

проведена на 10 и 11 октомври 2019 г.

София