НОВИНИ

Научна конференция с международно участие

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ -ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ“

И ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА

5 и 6 декември 2022 г.

София


      Поздравителен адрес от проф. дн И. Атанасова   |   Поздравителен адрес от министъра на земеделието   |   Почетни гости


Откриване на нова лаборатория по елементен анализ ICP-OES към Централна лаборатория - 15.10.2020 г.


XXIX Международна научна конференция за млади учени и докторант - 12.06.2020 г.

Научна сесия с международно участие 2019

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

проведена на 10 и 11 октомври 2019 г.

София