НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Международен научен форум 2023

ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Том 5

София

СБОРНИК с ДОКЛАДИ - 2024


Международен научен форум 2022

ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Том 4

София

СБОРНИК с ДОКЛАДИ - 2023


Международен научен форум 2021

ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Том 3

София

СБОРНИК с ДОКЛАДИ - 2022


Международен научен форум 2020

ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Том 2

София

СБОРНИК с ДОКЛАДИ - 2021


Международен научен форум 2019

ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Том 1

София

СБОРНИК с ДОКЛАДИ - 2020


Международна конференция

Посветена на международната година на почвите и 140-та годишнина от рождението на Никола Пушкаров

„ПОЧВАТА И АГРОТЕХНОЛОГИИТЕ  В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ

11-15 май 2015 г., София

ЕЛЕКТРОНЕН СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ